Saltar ao contido

Como se recolle?

Disponse dunha flota moderna de vehículos dotados con sistemas de última tecnoloxía.

Carga lateral

A recollida de envases lixeiros, papel-cartón e vidro, realízase mediante o baleirado mecanizado dos colectores de recollida selectiva, para o que se usa un vehículo recolector-compactador deseñado para cargar os colectores lateralmente. Para elo conta cun monitor de TV de circuito pechado integrado no camión, e un eleva colectores situado na parte lateral da caixa do camión, que permite realizar esta operación de forma totalmente automática.

Recorde que non se debe:

Outras recollidas

A recollida de pilas usadas é realizada por un operario cun furgón, que sustitúe manualmente o colector cheo polo baleiro, no caso dos colectores de sobremesa dos establecementos comerciais, e os baleira no caso das áreas de achega.

Recorde que a retirada das pilas dos establecementos se realiza previa chamada telefónica.