Saltar ao contido

VIGO, A CIDADE MÁIS LIMPA

Recollida  de residuos selectiva do Concello de Vigo

Reciclar significa aforrar auga e enerxía

Contacta

FCC Medio Ambiente é a encargada do Servizo de contenerización e  recollida dos residuos urbáns reciclables no Concello de Vigo

Que recollemos?

Recollemos envases de plástico, bricks, latas, papel,  cartón, envases de vidro, pilas usadas, aceite de cociña doméstico, roupa e calzado.

Onde depositar?

Deposítanse en colectores específicos nas distintas áreas de achega.

Como se recolle?

O servizo dispón dunha flota moderna de vehículos dotados da última tecnoloxía.

Como colaborar....

Máis información:

Onde se levan os residuos?

Os diferentes residuos envíanse aos diferentes xestores autorizados.

clasificación

Clasificación / Reciclado

Para unha correcta reciclaxe é preciso separar e clasificar os residuos.

beneficios reciclaxe no medio ambiente

Beneficios da reciclaxe

Este esforzo repercute en beneficios económicos e medioambientais.

camion carga lateral

Outros servizos

Ademais de recoller residuos reciclables: lavado e reposición de colectores, etc.

Ligazóns de interese

Concello, asociacións, xestores de resíduos, etc.