Saltar ao contido

Beneficios da reciclaxe

O esforzo realizado por todos os cidadáns á hora de colaborar eficazmente coa recollida selectiva, dá como froito grandes beneficios tanto económicos como medioambientais.

Todos debemos contribuir, como consumidores, ao reciclado dos materiais que integran a nosa vida diaria. Preservar as materias primas e manter o equilibrio da natureza é unha obriga que temos que asumir para disfrutar do entorno

Envases de plástico

Reciclar unha tonelada de plástico supón aforrar o equivalente a dúas toneladas de petróleo.

Sabías que……?

…. nos envases plásticos aparece un número dentro dun símbolo de reciclaxe que identifica cada tipo de plástico.

Latas

Por cada tonelada de aceiro usado que reciclamos, aforramos unha tonelada e media de mineral de ferro, e uns 500 quilogramos de carbón. Ademáis de un 70% de enerxía e un 40% de auga.

Ao producir aluminio a partir de ferralla existe un aforro do 95% da enerxía que se se compara coa producción a partir do mineral primario, a bauxita.

Sabías que…..?

….. reciclar unha lata de aluminio aforra a enerxía que suporía facer funcionar unha TV durante 3 horas e media, e reduce a contaminación nun 95%.

Bricks

Para un brick de un litro necesítanse 20 gr. de papel, 5.7 gr. de polietileno e 1.5 gr. de aluminio. No seu reciclado sepáranse estes compoñentes: coa celulosa resultante fabricarase papel kraft empregado en bolsas e sacos de papel; para o aluminio e polietileno hai varias técnicas, unha delas permite emplealos na creación de perfilería, bancos, tarimas, macetas,…etc… Outros métodos de reciclaxe utilizan o envase completo que, tras ser triturado en varios procesos, dá como resultado pranchas de aglomerado utilizadas en mobles e revestimentos.

Sabías que…..?

….. a reciclaxe dun envase de brick aforra o equivalente ao consumo dunha bombilla durante un ano e medio.

Vidro

O vidro é un material totalmente reciclable e non hay límite na capacidade de veces que se pode procesar a sua reciclaxe. A reciclaxe de vidro aforra un 26% da enerxía, reduce un 20% a contaminación atmosférica, e disminúe un 40% a contaminación da auga, con respecto a producción orixinal.

 

Sabías que…..?

…. coa enerxía que aforra a reciclaxe dunha botella poderíase manter acendida unha bombilla de 100 watios durante 4 horas.

Papel e Cartón

A reciclaxe dunha tonelada de papel supón un aforro de materias primas e unha diminución de residuos no vertedoiro.

Sabías que…..?

…. co reciclado de papel-cartón redúcense os residuos depositados nos vertedoiros e as emisión que producen.

Pilas usadas

Dende o punto de vista ambiental, son moi importantes, por conter produtos altamente nocivos e tóxicos, como mercurio, cadmio, zinc, etc. que son elementos que se acumulan nos diversos elos da cadea alimentaria, provocando problemas de saúde nos seres vivos.

 

Sabías que….?

 

… a súa toxicidade é tan elevada que unha soa pila de botón pode contaminar 600.000 litros de auga.